”En lindring vandrar” av Leia

Av den 27 mars, 2020

En lindring vandrar
I förhoppning
Till
Platsen för befrielse
En lindring vandrar
Tidens upplevelser
Vakna i nu
Egendomlig känsla
Dygn i acceptans
En dyrbar känsla
I gratis existens
I frihetens namn
Efter lidande
Behövs ingen fruktan
Av dåtida upplevelser
Inte av nu
En ödmjuk respekt
Möter upp
Med en vänlig kram
Nyvunna upplevelser
Ett nu
En karaktär
Av en uppgift

Leia, Kultur | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login