”Det är ett gömställe” av Leia

Av den 8 oktober, 2020

Det är ett gömställe
Det dolda
Ett skynke täcker
Viskningar
Det är farligt
Öppna inte det dolda
Erfarna tårar öppnar
Det dolda
Dess innehåll
Undangömda tårar
Svåruttalade ord
I sårbarhet
Öppnas det dolda

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login