”Defekter” av Leia

Av den 19 augusti, 2020

Defekter…….
Dör i granskningens sken
Granskningens ljus
Medför
En känsla av frihet
Som
Vi kan känna
Oavsett
Vad våra livs
Yttre konsekvenser kan vara

Leia, Kultur | Dikt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login