”Där näsdukarna” av Leia

Av den 27 november, 2020

Där näsdukarna
Aldrig torkar
Där alltid tårar rinner
Finns ett flöde
Det ogjorda
Det fina
Som
Aldrig byggdes
Det som blev
Det hårda
Det som raserade
I tårars bryggd
Dryck
Till olyckliga själar
Hårt knutna nävar
Ett försvar
I ingenting
I det bortglömda
Barnet som log
Barnet som fanns
I det som växt
Finns saknaden
I den djupa andningen
Lever en insikt
Överlevnad i skydd
Liv i förändring

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login