Dikten – Där i källan

Av den 4 mars, 2017

Där i källanOK
Det rena vattnet
Genom
De smutsiga händerna
Smuts i mystik
Rening i falskhet
Ett namn
Det ärliga
I vem
För någon
I en symfoni
Ett falskt spel
Bakom låsta dörrar
Går vi långt
I korridorerna
Tonerna från symfonin
Vi slåss
De hårda knogarna
De mjuka kinderna
Tårarna
På skrivna ord
På papper
Ingen fick läsa
I allmänt missförstånd
Stolthet före förstånd
Snälla låt tårar
Alltid ge len kind

Leia, Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login