”Barnen” av Leia

Av den 29 oktober, 2020

Barnen
De ängsliga
De glädjefyllda
Tårar av liten i utsatthet
Skratt av liten i välbehag
Våra barn
Samhällets barn
Bärande på öde
Smutsiga fingrar
Fingrar på modern teknik
Skillnader
Likheter
Tårar är burna
Oavsett skepnad
I lek glädje
Någonstans
Formas livet
Ett vuxet liv
Bakom staket i önskan
Varmt hus med livslust

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login