Dialogmöte tar tempen på kulturpolitiken i Lindesberg

Av den 20 september, 2016

dialogmote-linde

Hur hett eller kallt är kulturen för kommunens politiker? Ikväll (tisdag 20 september) tar Nätverket Lindekultur tempen på kulturpolitiken i Lindesbergs kommun vid dialogmötet om det kulturpolitiska programmet.

Ett kulturpolitiskt program – som nu håller på att tas fram – ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för kulturområdet över tid och ska innehålla prioriterade områden med övergripande mål. Detta ska sedan avspeglas i verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera.

Att säga att ”kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare” är en sak. Att skapa förutsättningarna för detta i ett kulturpolitiskt program är något helt annat. Därför vill Nätverket Lindekultur ha en dialog med kommunens politiker kring detta:

 • Vad har kulturen för plats i Lindesbergs kommun idag? 
 • Vilken plats borde den ha för att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare? 
 • Och vad behövs i ett kulturpolitiskt program för att nå dit? 

Ytterst handlar det om att våga välja och prioritera de olika intressen som politikerna har att ta hänsyn till – en balansgång som kan vara svår för att få den kommunala ekonomin att gå ihop:

 • Ska Lindesberg vara en idrottskommun eller en kulturkommun – eller både en idrotts- och kulturkommun?
 • Ska kulturen vara tillgänglig för alla i hela kommunen – eller bara för de mest intresserade i centralorten?
 • Ska kommunens kultursatsningar bara prioritera barn och ungdomar – eller ska kultur för alla åldrar få stöd?
 • Ska kulturen vara en tillväxtmotor som kan bidra till att utveckla Lindesberg – eller ska kulturen bara vara en fritidsverksamhet för ideella krafter?

Dialogmöte om kulturpolitiska programmet i Lindesberg:

 • När: Tisdag 20 september kl 18:30.
 • Var: Lindesbergs Stadsbibliotek.
 • Varför: Syftet med dialogmötet är att hitta samarbetsmöjligheter mellan den offentliga, privata och ideella sektorn för att tillsammans utveckla kulturlivet i Lindesbergs kommun med stöd av det kulturpolitiska programmet.

Deltagare i panelen på dialogmötet:

 • Irja Gustavsson (S) – kommunstyrelsens ordförande
 • Jonas Kleber (C) – kulturansvarig politiker
 • Christer Pilblad (S) – beredningsledare i beredningsgruppen som tar fram det kulturpolitiska programmet
 • Kristina Öster – kulturchef i Lindesbergs kommun
 • Mötet leds av Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur)

Program på dialogmötet:

 • Om Nätverket Lindekultur och höstens serie dialogmöten om kulturen som tillväxtmotor i Lindesberg
 • Vad är ett kulturpolitiskt program? Hur tas det fram – arbets- och beslutsprocessen?
 • Lägesrapport för arbetet med det kulturpolitiska programmet
 • Nuläge: Vad har kulturen för plats i Lindesbergs kommun idag?
 • Omvärld: Vad händer nationellt och regionalt som påverkar det lokala kulturlivet?
 • Framtid: Vad ska kulturen ha för plats i Lindesbergs kommun i framtiden?
 • Vad behövs i ett kulturpolitiskt program för att nå dit? Och vad kan kulturlivet bidra med?
 • Frågestund och diskussioner

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login