”Detta är Nätverket Lindekultur och därför finns vi”

Av den 10 januari, 2017

Vad är Nätverket Lindekultur? Vad vill Nätverket Lindekultur? Vilka är med i Nätverket Lindekultur? Varför vara med i Nätverket Lindekultur? Det är några frågor som besvaras i en ny presentation av Nätverket Lindekultur, läs hela presentationen här >>

Den nya presentationen vänder sig dels till alla 61 kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun som redan är med i Nätverket Lindekultur, dels till alla som kanske vill och/eller borde vara med i Nätverket Lindekultur men inte riktigt vet vad det innebär.

”Tillsammans stärker vi kulturlivet och bidrar vi till att utveckla Lindesberg till en levande, attraktiv och utvecklande kultur-kommun – och ju fler som ställer sig bakom detta, desto starkare blir nätverket”, skriver Nätverket Lindekultur som bjuder in fler aktörer att bli med i nätverket.

Ett ideellt och informellt nätverk
Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt nätverk för kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun.

”Nätverket Lindekultur är INTE någon förening eller organisation utan ett nätverk som skapar kontakter och möjligheter genom samverkan, samordning och samsyn kring gemensamma frågor. Eventuella aktiviteter kring dessa frågor svarar de enskilda aktörerna för, antingen på egen hand eller i samverkan med andra aktörer”, betonas i presentationen.

Nätverket Lindekultur vill vara till stöd för och utveckling av kulturlivet i Lindesbergs kommun.

”Genom samverkan och samordning vill vi nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg: Tillsammans bidrar vi till att utveckla Lindesberg till en levande, attraktiv och utvecklande kultur-kommun…”, skriver Nätverket Lindekultur.

Idag 61 kulturella och kreativa verksamheter
Nätverket Lindekultur är till för alla kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer i Lindesberg:

Nätverket Lindekultur består idag av totalt 61 kulturella och kreativa verksamheter varav 14 kulturarenor (lokaler och verksamheter samt större återkommande evenemang etc); 14 kulturföreningar/grupper; och 33 enskilda kulturaktörer – såväl enskilda utövare som företag (som exempelvis konstnärer, musiker, formgivare, fotografer etc).

”Tillsammans stärker vi kulturlivet i Lindesberg, och ju fler som ställer sig bakom detta, desto starkare blir nätverket”.

Att vara med i Nätverket Lindekultur innebär att få tillgång till nätverkets tjänster för marknadsföring via nätverkets webbplatser, att få vara delaktig i planering och genomförande av dialogmöten och projekt för att utveckla kulturlivet i Lindesberg.

Att vara med i Nätverket Lindekultur kostar ingenting och innebär inga krav på arbetsinsatser. Det enda som förväntas är att alla som är med bidrar till att marknadsföra nätverket och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg på lämpliga sätt i sina respektive kanaler.

Tillsammans bidrar vi till:

  • att ge en samlad bild av det breda och rika kulturliv som finns i Lindesbergs kommun
  • att utveckla och marknadsföra Lindesberg som en kultur-kommun

Att vara med i Nätverket Lindekultur:

  • ger kontakter externt genom den samlade marknadsföringen av kulturlivet
  • ger kontakter internt inom nätverket för samarbeten och gemensamma projektidéer

Kultur & Musik | Lindesberg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login