Det självständiga Finland firas med utställningar och föreläsningar

Av den 30 september, 2017
Verk av Rita Pyy visas just nu på Örebro läns museum.

I år firar Finland 100 år som självständig nation, det uppmärksammar Region Örebro län och Örebro kommun med en satsning på det sverigefinska kulturarvet för att på så sätt visa hur det är att leva som sverigefinsk i Örebro län.

Den gemensamma satsningen består bland annat av två utställningar på Örebro läns museum. Först ut är utställningen Jag, gråterskan – med rötter i Karelen som i dag invigdes av Torgny Larsson (S), regionfullmäktiges ordförande, och Agneta Blom (S), kommunfullmäktiges ordförande i Örebro. Med sina verk hoppas konstnären Rita Pyy synliggöra hur den som tvingas fly sitt land bär med sig sin historia. Utställningen pågår fram till och med den 19 november.

– Genom konsten blandar jag mig i släktens historia, flyttar den in i samtiden för att infoga i min biografi, säger Rita Pyy.

Tio sverigefinnars historia i bilder
Den 6 december öppnar nästa utställning med anknytning till 100-årsjubileet. Den heter Finland finns inom mig. Då tolkas berättelser från tio personer av sverigefinskt ursprung i bilder. Utställningen bygger på tio intervjuer som journalisten Lisbeth Axelsson har gjort under våren och sommaren 2017. Dessa intervjuer har fotografen Agnes Thor sedan använt som grundmaterial till den fotoutställning som pågår till och med den 25 februari 2018.

Föreläsningsserie
Förutom de två utställningarna genomför Region Örebro län, Örebro kommun och ArkivCentrum en serie om sex föreläsningar under året. Tre föreläsningar har genomförts, och tre återstår. Dessa är:

  • 19 oktober: Finland och Sverige – vad har hänt med folkrörelsepartierna, föreläsning klockan 18.30 av Kjell Östberg på ArkivCentrum.
  • 15 november: De nationella språkminoriteterna med tyngdpunkt på den finska, föreläsning klockan 18.30 av Lennart Rohdin på ArkivCentrum.
  • Årets sista föreläsning kommer att handla om arbetskraftsinvandring, men där är inte datum eller föreläsare klart.

De satsningar som genomförs under året är en del i Region Örebro läns och Örebro kommuns arbete som finska förvaltningsområden. Som förvaltningsområde för det finska språket har regionen och kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att ge dem som tillhör den finska minoriteten inflytande i frågor som berör dem.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login