”Det obotliga” av Leia

Av den 10 juli, 2020

Det obotliga
Kan det vara det
Som sliter sönder
Så diffust
Kan det vara
Det som
Håller ihop mig
I ett förstånds tankar
Det finns ingen
Hysterisk möjlighet
Att utpressa
Mitt lidande
För om man visste
Nattens timmar
Är förgångna
Mitt lidande är över
I alla fall
I ett just nu
Jag pendlar
I ett mörker
I ett konstaterande
Ryckvis rent sporadiskt
En övertygelse
Egentligen i en grund
Ligger olyckan
I en lycka
Det finns tid
I ett mörker
Där jag vet
En väg finns ut
Endast en väg
Vägen är
Att resa sig upp
Att där
I situationen
Inte skylla ifrån sig
Resa sig upp
Resa sig upp
Våga vråla
De förlösande orden
Jag skyller inte ifrån mig

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login