”Det kan vara” av Leia

Av den 18 mars, 2020

Det kan vara
Bra för mig
Att inte ha
För mycket
Nya kläder
För det skulle
Hindra mig
Från
Att använda
De gamla kläderna
Som många gånger
Fortfarande fungerar
Alldeles
Utmärkt för mig

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login