”Det kan gå så fort” av Leia

Av den 14 februari, 2020

Det kan gå så fort
Att resa
Att iaktta
En snabb hastighet
Staten ej bjuder på
Överbelastar konton
Banker äger
Träden viker sina toppar
Vinden vill bestämma
Himlen är ljusgrå
Ett humör för oss
Att bemöta
Att hantera
Det är inte natt
Det är en tid
En timme i en kalender
Kallad dag
Det finns ingen reception
Som är öppen
Inte för oss
Inte för er
Som inte tillhör oss
I sina steg
I sitt utanförskap
Äger ingen lön bäring
Man kan inte….
Gå från fabriken
Man arbetade i
Med en plikt
Kanske stolthet
Rentav i timme
Då och då
I glädje
Idag….
I frustration
Kan inte ens steg gå
Från fabriken
En bitterhet
Varför växer den
Är det någon butikskedja
Som rear ut den
Eller är det staten
Som ger kallvatten
Gång på gång
När varmvatten saknas
Att lägga sig bitter
Vakna upp i förakt
Ger en bild
Av en tavla
Någon kan måla
Många blundar innanför
Tänk så klokt
Träden besvarar
Vindens ord idag
Tänk så idiotiskt
Människor gömmer sig
Från ödmjukhet idag
I allt tror vi
Osynligt rör vi oss
Av skuggor
Himlen alltid ser
Berättar för träden
Dess samförstånd
Ord och hörande
Gör ett verkligt hantverk
Människors fusk
Girighetens sparbössa
Himlen vet
Tyst i order
Ger träden
I sin böjelse
Det raka budskapet
Vi människor
För alltid förgäves
Söker en linjal för

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login