”Det förgångna” av Leia

Av den 9 mars, 2020
Bildkälla: Örebro Stadsarkiv - Fotograf: Erik Larsson

Det förgångna
Kan äta
I vissa fall förlåta
Men….
Var vaksamma här
I det enkla
Ser det
Naturligt ut
Låter självklart
Men…
Lyssna här
En speciell situation
En speciell händelse
Det är så livet
Får sitt namn
Livet…..
En samling av tid
I ett nu
Värt 
Att leva i
Att dö dör
Ett ärligt pris
Kan aldrig
Delas ut
Inte i en stund
Där flera
Skall besluta
Det finns alltid någon
Som tar beslutet
Ett ultimatum ges
Gör det…..
Annars….
Så tydligt
Allt runtomkring
Vill vinna sin strid
För sitt egna
I en grupps roller
En ond man
Men….
Vår onda man
Det är där
Det är då
Det förflutna
Inte angår mig mer
Framtiden….
Angår mig inte heller
Vad angår mig då…..
Den här minuten
Just denna minut
Den angår mig
Soldatens minut
Det är allt du får
En minut
En minut
Av allting
Allt innan
Är ingenting
Allt efteråt
Ingenting
Ingenting
Är jämförbart
Med denna minuten

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login