Det finska arvet porträtteras på länsmuseet

Av den 5 december, 2017

Vad innebär det att leva som en del av en minoritet i Sverige, och hur ser det sverigefinska arvet ut? Svaret på dessa frågor kan du få på Örebro läns museum från och med den 6 december. Då visar fotografen Agnes Thor bilder som speglar erfarenheter från svenskar med finskt ursprung.

I egenskap av förvaltningsområde för det finska språket har Region Örebro län och Örebro kommun ett särskilt ansvar för att värna det finska språkets ställning samt bevara och utveckla den sverigefinska kulturen. Men hur görs det på bästa sätt? Region Örebro län valde att fråga dem som borde veta, en referensgrupp bestående av länsinvånare med anknytning till Finland.

Visuella essäer
Resultatet blev utställningen Finland finns inom mig, sombestår av visuella essäer skapade av bilder på svenskar med finskt ursprung tagna av den internationellt uppmärksammade fotografen Agnes Thor. Hennes bilder baseras på tio intervjuer som journalisten Lisbeth Axelsson har gjort under 2017.

Tanken är att Agnes Thors bilder i kombination med Lisbeth Axelssons ljudupptagningar och nedskrivna texter ska spegla olika delar av det sverigefinska kulturarvet. De ska ge svar på frågor om hur etnisk identitet utformas och omformas, och vad som blir kvar genom generationerna.

Finlands självständighetsdag
Finland finns inom mig arrangeras i samarbete med Örebro läns museum, ArkivCentrum Örebro län och Örebro kommun. Utställningen pågår från den 6 december till den 25 februari 2018. Utställningen är en del i uppmärksammandet av Finlands 100-årsfirande som självständig nation. Jubileet pågår hela 2017, men uppmärksammas extra i morgon då självständighetsdagen inträffar.

I den satsning på det sverigefinska kulturarvet som Region Örebro län och Örebro kommun gjort under 2017 har det också rymts en serie om fem föreläsningar samt en utställning av Rita Pyy på Örebro läns museum.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login