”Det är inte säkert” av Leia

Av den 23 januari, 2020

Det är inte säkert
Att ett farväl
Förvaltade tårar
Tänk om
Om en glädje
Kan förvalta
Tårar….
Tårar….
Spring era jävlar
Där missar räkna
Finns någon
Att minnas
Att kröka bort….
Att kröka bort..
Det ingen vill veta
Är det en svaghet
Vem fan….
Vem fan….
Ger det dömandet
Med en mjuk hand
Vill jag lindra
Med en mjuk kind
Vill jag somna

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login