”Den besegrar inte dig” av Leia

Av den 27 juli, 2018

Den besegrar inte dig
Den onda
Fienden
Om du…
Alltid bär dig själv
I din ärlighet
Med stolthet
För osynlig heder
Där förvåning
Lyser i falska ögon
De kan aldrig nå
Aldrig förstå
Att just du
Aldrig viker undan
Att släppa sin last
Är lika vackert
Som att ta emot vinden

Leia, Kultur & Musik | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login