”De enkla orden” av Leia

Av den 2 juni, 2017

De enkla orden
Av de svåra handlingarna
De små
De som offrades
De enstaka
Som fanns
Som bar hjärta
Som bar mod
När regnet viskar tyst
Talar de svaga
Ett språk
Byggt av styrka
Där feghet
Vill kapa länken
Står modet
Sammankopplade
Det går inte….
Att förgöra
Att förstöra
De finns alltid kvar
De som målar
Utanför ramen
De som skapar
I ett ifrågasättande

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login