De äldre ljudbokslyssnarna har blivit fler de senaste sex månaderna

Av den 12 september, 2020

Ljudboksformatets tillväxt har i många delar av världen ökat under den pågående Coronapandemin. I syfte att förstå mer om vilka nya användare som under perioden mars-augusti 2020 lockats till att prova formatet har BookBeat analyserat data om de svenska användarna samt jämfört med motsvarande period 2019. Av analysen framgår en stor ökning av andelen nya användare i åldersgruppen 18 till 24 år, men framförallt i gruppen över 65 år. Det har även skett en ökning av andelen män som registrerat sig för tjänsten.

– Det är alltid positivt att fler grupper hittar till ljudboken, särskilt glädjande är det att vi nästan dubblerat andelen över 65 år som provat vår tjänst under de senaste sex månaderna. Förmodligen är det en grupp som mest behövt fylla sin vardag med andra berättelser och blivit mer digitala i sitt beteende, säger Niclas Sandin, VD på BookBeat

Kartläggningen visar att åldersgruppen 25 till 34 år är den fortsatt största bland nya användare med 29.4 procents andel. Den visar även att kvinnor, trots minskad andel, fortsatt står för majoriteten av de nya användarna med 63.9 procents andel. Efter användarna över 65 år är det gruppen 18 till 24 år som ökar sin andel mest.

– Även om vi ökar mest i den äldre gruppen är det inte något problem med återväxten när även de yngre går starkt fram. En hypotes är att det beror på färre sociala aktiviteter även i den målgruppen som medfört mer tid att lyssna på ljudböcker, säger Niclas Sandin.

Andel av nya användare – ålder

ÅldersgruppMars-Augusti 2020Mars-Augusti 2019
18-249,2%6,8%
25-3429,4%32,2%
35-4416,6%18,6%
45-5415,1%21,0%
55-6415,3%13,0%
65+14,3%8,3%

Andel av nya användare – kön

Kön               Mars-Augusti 2020Mars-Augusti 2019
Man     36,1%29,8%
Kvinna          63,9%70,2%

Totalt har data från över 40 000 nya svenska användare under perioden mars-augusti 2020 och 2019 analyserats via Google Analytics.

Kutur | De äldre ljudbokslyssnarna har blivit fler de senaste sex månaderna
Örebroguiden

Källa: BookBeat

You must be logged in to post a comment Login