”Där själen” av Leia

Av den 16 augusti, 2018

Där själen
Springer från elden
Finns endast
Aska utan liv kvar

Kultur & Musik | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login