”Där knytnävar blödde” av Leia

Av den 20 augusti, 2019

Där knytnävar blödde
På händer som skakade
På de slitna kängorna 
Nedanför ben som inte bar
Uppkastningarna
En stark frätande doft
Att välja
En olycka
Eller en vald andning
Allt är inte fria val
Livet kan ha
En radda av val
Det äldsta
Är att vilja
Att vara ett offer 
Eller att välja bort det
Det nästa 
Är lojalitet
Familjen först
På gott och gott
Att tro 
Att inte reagera
Att inte ge tillbaks
Ger ett bevis
Om att bli omtyckt 
Ett falskt bekräftande
Tänk.. snälla.. tänk
Så är det inte
Det är inte sant
Att inte vara omtyckt
Eller inte vara hatad
Är rädsla 
Uppbyggt av rädsla 
De kommer alltid slå
Av rädsla
Att vara utanför
Tänka på ett visst vis
Se med ögon
Höra med öron 
Andra inte gör
Andra inte kan
Makt eller formas
Slå eller bli slagen
Du är annorlunda
De annorlunda
Förr eller senare
Kommer de annorlunda
Skrämma människor
Det är så sant
De annorlunda
Bär något 
Alla inte kan bära
All kontroll
Att försöka glömma
Att blunda
Att tänka
Det var så längesen
Det hjälper inte
Bär ingen nytta
Hämnden kommer
Hämnden är där
Av olika anledningar 
Kan död komma på besök
När som helst 
Sällan förbeställda order
Det sker
Förstå.. det sker
Pengar, makt, rädsla
När du hör
Hämndens hjärta slå
När du förstår
Oavsett bön
Blod är betalningen
Rädsla i röst
Utkräva hämnd
Att förskonas
En tystnad
Ett hopp
Någon .. vem.. någon..
De blödda knytnävarna
Händernas skakningar
De illa doftade kräkningarna
Är de borta
Reser hämden iväg
Avtar hämndens hjärtslag

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login