”Där inte bladen” av Leia

Av den 11 augusti, 2019

Där inte bladen
Föll i stormens riktning
Stod du frågande
En undran
Av bladens innehåll
Dess ådror
En betydelse
Av en riktning
Du frågande inför
Stormens väg
Ådrors år
En verkan
En vetskap
Vi går
Hand i hand
Vi människor
I gången så osäker

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login