”Där barn kunnat lyfts upp” av Leia

Av den 10 mars, 2017

Där barn kunnat lyfts upp
Där ögon såg
Barns öppna armar
Tänk
Att lyftas upp
Just där
Just då
Av lena händer
De små
Deras själar levde
I en dröm
I en önskan
Att
Med sina öppna armar
Lyftas upp av lena händer
Där liv, lever
Dessa små
Dessa blommor
Ingen vattnade
Där i livets gång
Själslig torka
Dessa små
Deras mystik
Det vuxna sveket
Såg ingen
Förstod ingen
Blundade vuxna ögon
I trasiga hjärtans liv
Det inre mörkret
Styrde dess marskalk
Om öppna armar lyfts
Av lena händer
Hade det varit annorlunda
I trädens sång
Det svårförstående svaret
I sårbarhet
I öppenhet
Blod i ådror
Det rinner
Vi de små
Vi lever

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login