”Där” av Leia

Av den 21 februari, 2020

Där
I det slutna rummet
Rörelse utanför
Rörelse innanför
Blick upp i taket
En följsam blick
Som
En religiös rit
Tankebanor
Universums omlopp
En rit
Som
Ger evolutionen en skjuts
En väntan
I en misstro
Vad vet dem
Människorna
Vad vet jag
En människa
Vad hände i Pompeji
I en historia
I en illustrerad vetenskap
Jag
Den lilla bäraren
Av få ting
Av det stora

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login