Daniel och Daniel nominerade till Årets Idrottsledare

Av den 26 februari, 2020
Daniel Schön och Daniel Nätterdal, Örebro Skateboard

Priset Årets Idrottsledare är ett sätt för oss att uppmärksamma och uppmuntra alla frivilliga som jobbar ideellt med att driva framförallt barn och ungdomsverksamhet ute i föreningarna, utan dem skulle vi inte ha ett så fantastiskt föreningsliv som vi faktiskt har.

Att leda en verksamhet där idrottens värdegrund är genomsyrande och en tydlig ledstjärna är en oerhört viktig uppgift, inte minst för våra barn och unga som genom sitt idrottande fostras till starka individer med många härliga barn-ungdomsminnen att bära med sig i livet.

Det betyder mycket, inte bara för utövarna, utan för hela samhället. Priset kan tilldelas en ideell idrottsledare, verksam inom Örebro län.

Daniel Schön och Daniel Nätterdal, Örebro Skateboard…
…driver föreningen där alla får vara med, med stor passion. De lyckas fånga upp även de som ibland inte syns inom organiserad idrott och ger dem möjlighet till en aktiv fritid. Föreningen har växt från 800 medlemmar till 1 600 medlemmar i åldersspannet mellan 5 och 58 år. Förutom den ordinarie verksamheten fixar de även prova på dagar för nyanlända och ungdomar i utsatta områden.

”Det är med otrolig tacksamhet vi vill informera alla om vår nominering till Örebro Galan priset Årets idrottsledare, det är lätt att vara jäkligt bra när man jobbar tillsammans med styrelse och medlemmar. Vi vill tacka alla som bidragit till att få skateboarden att växa under 2019 och vi ser fram mot utvecklingen kommande år.”

Tillsammans är vi Örebro Skateboard

RF/sisu Örebro Län
Sveriges Skateboard Förbund
Lov Örebro / Örebro kommun
Kultur & Fritid / Örebro kommun
Praktikcenter / Örebro Kommun
Tekniska / Örebro Kommun
City Örebro
Jernhusen
ÖBO
Activa
Skolor / fritidsgårdar
Frivården
Bastard Burgers
Caparol
ELON
Skate Out
Lets Go By Buss
Make A Brand
Affärsconsult
Storstenshöjden/Branäs gruppen
Pala Betong
SvenskCater
XL Bygg / Herok
Egerydsfastigheter
Nerikefrakt
Nya Åkeriet
Sörbybacken

Nöje | Daniel och Daniel nominerade till Årets Idrottsledare
Örebroguiden

Källa Örebro Skateboard

You must be logged in to post a comment Login