Dags föreslå vem som ska få Harmonis kulturstipendium 2020

Av den 3 juli, 2020
Chris Kläfford fick Manskören Harmonis kulturstipendium 2019 till Gudrun Perssons minne.

Nu är det dags igen att komma med förslag på person/er att som ska få manskören Harmonis årliga Kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Senast 15 augusti ska förslag ha inkommit till Harmoni via epost: kulturstipendium@harmoni.nu.

Manskören Harmoni har inrättat ett kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Harmoni fick, som flera andra föreningar, ett arv efter Gudrun Persson och manskören valde då att avsätta pengar till ett årlig återkommande kulturstipendium som uppmuntran och belöning till person och/eller personer som utmärker sig här och nu (innevarande år).

Kriterier för att få Harmonis kulturstipendium:

  • Uppmuntran och belöning till person/er som utmärker sig här och nu (innevarande år, nov-nov) – det kan vara såväl ”up and coming” som etablerad;
  • Personen/erna ska ha en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst), litteratur.

Stipendiesummor:

  • 1 person = 5.000 kr.
  • 2 personer som har koppling till varandra = 6.000 kr.
  • 3 personer som har koppling till varandra = 9.000 kr.
  • En grupp på 4 eller fler personer=10.000 kr.

Musik | Dags föreslå vem som ska få Harmonis kulturstipendium 2020
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login