Dags för sommarens konstutställningar vid Ställbergs gruva

Av den 25 juni, 2019

Är tåren på Kleopatras kind en del av samma vatten som du drack idag?

Lördagen den 29 juni öppnar sommarens konstutställningar vid Ställbergs gruva med tre rumsliga installationer om ekonomins hastighet, vattnets kretslopp och Lule älvens tystade forsar. Dagen avslutas med Amanda Wernes (Slowgold) drömska prärierock.

Genom installation Hydrosfären ~ av konstnärsduon akcg(anna kindgren och carina gunnars) gestaltas en värld med stigande temperaturer, smältande isar, nya oljefält och konfliktlinjer.
I verket Three White Soldiers av Anders Paulin och Johan Forsman får besökaren ta del av en poetisk berättelse från ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.
Samt Anja Örns verk Till minnet av en älv, som ställer frågan om hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors? Kan det vara som att sluta andas väldigt långsamt?

Den konstnärsdrivna verksamheten vid Ställbergs gruva arbetar ofta med frågeställningar som undersöker ekonomi, ekologi och maktstrukturer. Utställningarna i sommar fungerar som konstnärliga reflektioner och bidrar till platsens pågående gestaltande samhällsundersökning, i det personliga och globala med utgångspunkt kring levnadsvillkoren i den f.d. brukskommunen Ljusnarsberg i Bergslagen.

Mer om konstverken:

–> Hydrosfären ~ enligt akcg
akcg(anna kindgren och carina gunnars), installation, 2019

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält. Konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.
I samspråk med andra försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital. Ett steg ut ur dimman.

Vad är det vi ser? Hur framkallas en förskjutning av fastlåsta positioner, förförståelser och uppfattningar, där gränslösa ekologier, habitat synliggörs framför nationella markkonflikter. Hur ser dagens kolonialism ut? Hur tydliggör vi den spruckna spegelns reflektioner? En bild.

–> Three White Soldiers
Anders Paulin och Johan Forsman, installation 2019

Three White Soldiers består av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.
Resan började 2014 på Wall Street och i de serverhallar där algoritmer opererar i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. På den fortsatta resan besöker de bland annat en Bitcoin-gruva, studerar rismarknaden i 1700-talets Japan, undersöker paleolitiska begravningsritualer och följer ett hallucinatoriskt spår mot ekonomins och det symboliska tänkandets nollpunkt – en plats där ekonomi, språk och magi framträder som oupplösligt förenade tankefigurer.

–> Till minnet av en älv
Anja Örn, video & skulptur 2018

“Jag lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar. En älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är den helt stilla och alldeles alldeles tyst. Det som innan var forsar och fall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin. Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?

–> Slowgold – Amanda Werne solo
Slowgold är Amanda Wernes musikaliska alias. Hon skapar tidlösa, poetiska historier som bärs fram genom drömsk prärierock.
Våren 2018 släppte Slowgold sitt femte album som fått titeln Mörker och 2019 vann hon en grammis för årets Singer/Songwriter.

Öppningen är även en del av konstrundan Kulturglimtar i Ljusnarsbergs kommun med öppettider 11.00 – 17.00, 29- 30 juni.

» Mer info här «

Kultur | Dags för sommarens konstutställningar vid Ställbergs gruva
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login