Dags att föreslå vem som ska få Harmonis kulturstipendium

Av den 24 juni, 2019

Nu är det dags igen att komma med förslag på person/er att som ska få manskören Harmonis årliga Kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Senast 15 augusti ska förslag ha inkommit till Harmoni via epost: kulturstipendium@harmoni.nu.

Manskören Harmoni har inrättat ett kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Harmoni fick, som flera andra föreningar, ett arv efter Gudrun Persson och manskören valde då att avsätta pengar till ett årlig återkommande kulturstipendium som uppmuntran och belöning till person och/eller personer som utmärker sig här och nu (innevarande år).

Kriterier för att få Harmonis kulturstipendium:

  • Uppmuntran och belöning till person/er som utmärker sig här och nu (innevarande år, nov-nov) – det kan vara såväl ”up and coming” som etablerad;
  • Personen/erna ska ha en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst), litteratur.

Stipendiesummor:

  • 1 person = 5.000 kr.
  • 2 personer som har koppling till varandra = 6.000 kr.
  • 3 personer som har koppling till varandra = 9.000 kr.
  • En grupp på 4 eller fler personer=10.000 kr.

Tidigare stipendiater:

  • 2018 års stipendiat: Anya Blom (bilden)
  • 2017 års stipendiat: Polina Djusembeyeva

Stipendiet delas årligen ut vid Harmonis sponsorevent under november månad. Stipendiegruppen samlas årligen en första gång vid körårets start under augusti för att påbörja arbetet med att utse årets stipendiat/er.

Beslutande organ: Kristina Öster (Kulturchef Lindesbergs Kommun); Stefan Jansson (Teaterpedagog Kulturskolan Lindesberg); Rickard Larsson (Dirigent Manskören Harmoni); Roland Hellsing (Ordförande Manskören Harmoni).

Kultur | Dags att föreslå vem som ska få Harmonis kulturstipendium
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login