Certifieringsutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet

Av den 10 april, 2020

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i.

Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars (2 dagar) undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Certifieringsutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet börjar Onsdag 15 April 2020.

» Mer information här «

Business | Certifieringsutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet
Örebroguiden

Källa StyrelseAkademien

You must be logged in to post a comment Login