Cajsa Wargs hus

Cajsa Wargs hus är en gästabudsstuga från 1600-talet.

Sådana hus ingick förr i förmögna borgares gårdar. Som ordet avslöjar användes det för gästabud, festerna hölls i byggnadens övervåning – helgstugan. Nedervåningen nyttjades som gästrum och förråd.

I början av 1700-talet ägdes huset av Anders Warg och var då en del i en gårdsgrupp på Kyrkogatan 4.

Anders Warg och hustrun Catharina fick en dotter, hon föddes i Örebro 1703 och döptes till Christina. Vid 52 års ålder gav Christina Warg ut en kokbok; ”Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber”.

Boken gavs ut i 14 upplagor i Sverige och utomlands. Den blev en succé och med den föddes ”Cajsa” Warg.

Info.
Cajsa Wargs hus
Bertil Waldéns gata 12
Wadköping
702 15 Örebro

# Kultur #

Hitta till Cajsa Wargs hus >>