Café C – tema Barn och utbildning

Av den 26 januari, 2020

Nu är det dags för år 2020:s första Café C! Temat denna gång är frågor kopplade till barn och utbildning samt vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Varmt välkommen att ställa frågor, få ny kunskap och träffa nya och gamla bekanta över en fika.

Abbe Ibrahim Mohammed och Elisabeth Malmqvist med flera kommer att berätta om sina politiska uppdrag samt aktuella frågor inom området.

Café C – tema Barn och utbildning föreläsning Onsdag 29 Januari 2020 på Föreningarnas Hus.

» Mer information här «

Business | Café C – tema Barn och utbildning
Örebroguiden

Källa Centerpartiet i Örebro

You must be logged in to post a comment Login