Brunnsparken ska vara en stadsdelspark

Av den 3 juni, 2017

Nu har Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun beslutat att Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark, därmed börjar nu arbetet med att skapa en plats som lockar både besökare och örebroare.

– Brunnsparken har länge varit en plats där människor träffats för dans, konserter, teater, lek och annat och nu tar vi nästa kliv och ska skapa en öppen stadsdelspark för många olika syften, säger Ulrika K Jansson, programdirektör för Samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Arbetet fortsätter med att utveckla en park för alla!
Vi har samlat alla synpunkter och idéer som kom in under samrådet med planprogrammet, och de finns med i det fortsatta arbetet. Vi välkomnar även framöver förslag från örebroare, föreningar och företag om hur vi kan utveckla Brunnsparken till en levande och öppen stadsdelspark. Området innehåller stora parkytor men också många olika byggnader, och hur kan de utvecklas? Vad bör en stadsdelspark innehålla för att vara välkomnande, och där det finns något att göra och uppleva för alla? Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta flera år, vi värnar om det lokala engagemanget och vi välkomnar alla att komma med idéer.

Alla kan mejla förslag eller frågor till brunnsparken@orebro.se, eller ringa till Servicecenter 019-21 10 00.

Ungdomar jobbar med Brunnsparken under sin feriepraktik
I sommar kommer drygt 20 ungdomar i åldern 13–19 år att ha sin feriepraktik på Örebro universitet, där de ska jobba med samhällsutvecklingsfrågor i ett samarbete mellan kommunen och universitetet. Ett av uppdragen som ungdomarna kommer att arbeta med handlar om hur de skulle vilja att Brunnsparken utvecklades.

– Det ska bli väldigt roligt att få ta del av deras förslag i slutet av juni, och jag är säker på att de kommer att se på Brunnsparken med andra ögon än vi vuxna, säger Ulrika K Jansson.

Lekpark först ut
Vi utvecklar också området på lite kortare sikt. Bland annat påbörjar vi nu planeringen för att kunna anlägga en ny lekpark i området så snart som möjligt. I arbetet med att planera den lekparken kommer vi att bjuda in barn att vara med.

– Är det några som vet hur en lekpark ska vara så är det barnen, så deras kreativitet och kunskap tillsammans med vår kunskap kan bli en riktigt bra kombination, säger Ulf Nykvist, planstrateg på Stadsbyggnad.

Mer information
Läs hela planprogrammet här. Arbetet med det så kallade planprogrammet, som pekar ut vilken inriktning ett område ska ha och som nu har beslutats, pågick under 2016 och våren 2017. Vi bjöd in örebroare och andra att komma med synpunkter och idéer och vi fick in många förslag, som vi naturligtvis tar med i arbetet framöver. Även idéer runt Brunnsparken som kom in under Örebro kommuns arbete med ny grönstrategi kommer att fångas upp.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login