Big walls and big data

Av den 6 april, 2018
Mats Hjelm bildcollage: Big walls and big data

Hur hänger Facebook-skandalen, Cambridge Analytica och hantering av vår tids jättemängder med information samman med Örebro slott? Sambandet kan verka avlägset. På onsdag den 11 april kommer konstnären Mats Hjelm till länsmuseet och föreläser om borgen som fenomen. Med Örebro slott som utgångspunkt handlar det om en koppling mellan dåtidens försvarsväggar och samtidens digitala.

Länsmuseet flyttar in med flera utställningar på Örebro slott med start sensommaren 2018. Museet vill bidra till ett öppet och levande slott och kommer att visa konst- och kulturhistoriska utställningar i Vasasalen och i andra lokaler. Slottet är i sig en spännande byggnad. När det byggdes stod det för makt, försvar och kontroll. Hur kan vi se på slottet idag? Hur finns makt och kontroll i dagens samhälle? Länsmuseet bjöd in konstnären Mats Hjelm att fundera kring idén Örebro slott. Uppdraget bestod i att undersöka slottet som fenomen – borgen. 

Mats Hjelms undersökning utgår från slottets försvars- och övervakningsarkitektur. En kodad arkitektur som ända från borgens begynnelse krävde en ständig uppdatering för att motstå den militära kapprustningen. I takt med att platsens strategiska betydelse växte, uppdaterades även borgen för att kunna hålla emot hot från yttre fienden.

Slottets försvarsväggar var planerade och byggda utifrån bilden och den information man hade om fienden. Mats Hjelm menar att det är samma tankemönster som gäller än idag när nationalstaten sätter upp sina digitala väggar för att skydda vital samhällsinformation mot den yttre fienden. Undersökningen söker på så sätt en konceptuell och visuell koppling mellan dåtidens försvarsväggar och samtidens digitala försvarsväggar.

Genom att väva in Örebro slotts skyddsväggar med samtidens kontinuerliga behov av digitala skyddsväggar tillgängliggörs en tanketradition av makt, försvar, övervakning, fiende, kappupprustning och motstånd.

Konstnären och filmaren Mats Hjelm hör till våra internationellt mest uppmärksammade videoinstallatörer, med utställningar både på Venedigbiennalen och Moderna Museet. Hans arbeten rör sig ofta i gränslanden mellan konst och samhälle, videokonst och dokumentärfilm och personliga och globala berättelser. Mats Hjelm ägnar sig åt mångbottnade skildringar av vår politiska historia genom att använda både egna reportagefilmer och arkivfilm.

Onsdagen den 11 april kl 18.30 kommer Mats Hjelm och föreläser om sitt konstnärskap och om den kreativt undersökande processen om borgen och begreppet borgen då, nu och framtiden på Örebro Läns Museum.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login