Betlehemskyrkan

Betlehemskyrkan byggdes år 1908 för att ge möjlighet till gudstjänst och andra samlingar för människorna på Öster som då var en snabbt växande arbetarstadsdel.

Den nystartade söndagsskolan samlade flera hundra barn, som utspisades med bulle och mjölk. Sedan dess har våra levnadsvillkor förändrats, och därmed också formerna för Betlehemskyrkans verksamhet.

Men grundtanken för församlingens är densamma: Att erbjuda samling och gemenskap för människor i olika åldrar i närmiljön. – Det är det vi menar med att vara ”En kyrka på Öster”.

Info.
Betlehemskyrkan
Sturegatan 9
702 14 Örebro
Tele. 019. 32 38 61

Hitta till Betlehemskyrkan >>