Bergbolagens historia i ny skrift från Lindesbergs Hembygdsförening

Av den 14 juli, 2020
Bergbolagens anläggning i Lindesberg på 1940-talet. Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet.

Lindesbergs Hembygdsförening har gett ut en ny historiskt skrift. Denna gång behandlas Bergbolagen som på sin tid var Lindesbergs största företag.

Bergbolagen hade som mest 700 anställda. 

Förutom verkstäderna på Banvägen i Lindesberg fanns det dotterbolag i Lysekil och Tierp samt försäljningskontor runt om i Sverige.

Skriften om Bergbolagen är på 20 sidor och innehåller dels en längre text om företagets historia och om grundaren Theodor Berg, dels personliga minnen från personer med anknytning till Bergbolagen.

Skriften kostar 100 kronor och kan köpas från Blombergska Bokhandeln i Lindesberg.

Den kan även beställas från hembygdsföreningens hemsida » https://www.hembygd.se/linde

Edvard Axelsson kör ut ett motorlok från verkstäderna på Banvägen. Motorloken var en storsäljare framför allt på 1940-talet. De användes på bangårdar, både av järnvägsbolag och av större industrier.

…..

Återstart i augusti för Lindesbergs Hembygdsförening?

Lindesbergs Hembygdsföreningen tvingades, på grund av risken för corona-smitta, ställa in det mesta av vårens aktiviteter. Bland annat inställdes guidningen på Norra kyrkogården den 27 maj och cykelturen den 10 juni till Lindesbergs offentliga konstverk.

Miniatyrutställningen av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet är just nu stängd och sommarsöndagarna vid Munkhyttans skola är inställda tills vidare. Även de sedvanliga besöken i Munkhyttan av skolklasser fick avbokas.

Lindesbergs Hembygdsförening har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Bergslagen med anledning av de intäkter som gått förlorade.

”Vi hoppas kunna återstarta föreningens aktiviteter i augusti. Vår lokal i Blombergska gården, där vi bland annat visar miniatyrutställningen över Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet, kommer preliminärt att hållas öppen lördagar kl 11-14 med början den 8 augusti. Högst tio personer får vistas i lokalen samtidigt och utställningen är tills vidare inte öppen för grupper”, skriver föreningen på sin hemsida.

Höstens första programpunkt – ett besök vid Råsvalens vikingatida bosättning – onsdag 5 augusti kan förhoppningsvis genomföras som planerat.

Kultur | Bergbolagens historia i ny skrift från Lindesbergs Hembygdsförening
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login