”Att se ut genom fönstret” av Leia

Av den 26 mars, 2017

Att se ut genom fönstret
Att öppna fönstret
Att se
Granarnas toppar
Kommunicera med himlen
Att se
Björkarnas törst
Nära vattnet
Att lyssna
På morgonens inandning
Vind och vegetation
Dess samtal
Att lyssna
På fåglarnas kvitter
Dess obegripliga språk
En form av meditation
En kort stund
Stillar mitt sinne

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login