”Att leva sitt liv” av Leia

Av den 14 juli, 2020

Att leva sitt liv
Leva sitt liv
Lyssna på orden
Läs orden
I min tanke
Finns det endast
En möjlighet
Att leva sitt liv
Tänk då
Att oavsiktligt
Leva sitt liv
Helt oavsiktligt
I en skugga
En skugga
Som växer sig
Allt starkare
Under årens lopp
Var då…
I denna handling
Tog livet vägen
Att så väl veta
En väg att gå
Ändå missa riktningen
Att betrakta en höjd
Samma höjd
Du såg som ett barn
Blir fel
Det stämmer inte
Att vilja vara liten
Krypa runt en stund
Fungerar inte
Att resa sig upp
Gå fram till fönstret
Titta ut
Att minnas utsikten
Endast från foton
Är inte verkligheten
Man måste våga
Gå ut
Se en väg
Gå i riktning
Livet…
Är inte bara
Vikta servetter
Ibland…
Är livet
Skrynkliga servetter
Bortkastade någonstans
Men…
Det är livet
Vi människor lever
I min värld
Bär alla liv
Gripande
Glädjefyllda
Smärtfyllda
Subtila verk

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login