Annie Lindgren ”Under Ytan” premiär på Konsthantverkarna i Örebro

Av den 23 september, 2020

Utställning med keramiska objekt av Annie Lindgren, Annie har förbehållslöst utgått från sitt inre landskap och sina upplevelser från korallrevens myllrande livsformer inför utställningen ”Under ytan”.

Annie hämtar inspiration från konst- och religionshistoriens symbolvärld. 

Hon utgår från det vardagsnära, det banala, klichén, det igenkännbara och jobbar brett med allt från lergods till porslin. Dekaler och bladguld får samsas med grova vedeldade ytor. Kontrasterna fascinerar. För henne är det i mötet mellan det fina och fula som det intressanta uppstår. Allt sedan hennes examen på Konsthögskolan i Bergen i Norge 2004 har hon jobbet med skulpturala objekt parallellt med bruksproduktion.

En betydande hörnsten i Annies konstnärskap är utställningen.

Här får hon möjlighet att låta sina objekt samverka med betraktaren. Likt en teaterscenograf jobbar hon utifrån ett helhetsperspektiv. På Värmlands Museum hade Annie förmånen att bygga en stor separatutställning med förgänglighet som tema. Ur barockens vanitas motiv hämtade hon inspiration till tre separat rumsinstallationer. Med döden som en säker slutstation ville Annie i denna utställning påminna oss om att ta vara på livet.

Resandet är också en stor inspirationskälla.

Mötet med andra kulturer och människor påverkar Annie och upplevelserna transformeras till hennes objekt. Ett längre reseprojekt gick till Indien. Man var åtta konstnärer som blev inviterade till Makanne som ”artist in residence” i Udaipur i Indien. Detta arbete presenterades i en utställning på Not Quite i Fengersfors och på Konstfrämjandet i Karlstad. Under sina resor ger även naturens magiska krumbukter inspiration till sitt skapade. Inte minst livet under ytan och det rika formspråket korallreven bjuder på.

Utifrån Annies konstnärskap och hennes resande håller hon föreläsningar och artist talks. Undervisning i keramik, glas och skulptur är också viktiga bitar i min verksamhet, som pedagog måste man fortsätta utvecklas och lära nytt.

”Med mina objekt vill jag beröra och kommunicera. 
I mitt konstnärskap kombinerar jag ofta material för att förstärka ett uttryck. Men främst utgår jag från mitt keramiska kunnande.

Jag vandrar i gränslandet mellan konst och konsthantverk.

Lekfullt mänskliggör jag tingen och undersöker dess kommunikativa förmåga.”
– Annie Lindgren

Annie Lindgren utställning ”Under Ytan” har premiär på Konsthantverkarna i Örebro Lördag 26 September 2020.

» Mer information här «

Kultur | Annie Lindgren Under Ytan
Örebroguiden

Källa Konsthantverkarna i Örebro samt annielindegren.se

You must be logged in to post a comment Login