Angelägna samtal på Örebro Konsthall

Av den 27 september, 2019

Örebro konsthall i samarbete med Studieförbundet Bilda och St Lukas bjuder in till ännu ett samtal i serien Angelägna samtal i Örebro Konsthall den 2 Oktober.

Hur ofta pratar män om känslor och tankar kring vänskap, kärlek och sårbarhet? Finns det forum för män att samtala om mansideal och normer? Finns det förväntningar på hur en man ska vara och agera?

Möt Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Björn Cedersjö, pensionerad etiklärare, Beston Kalefa, ungdomscoach på Tegelbruket och Peter Kempe, församlingspedagog i Olaus Petri i ett samtal på temat män, vänskap, kärlek och sårbarhet. Samtalet leds av Jonatan Arenius och samtalsfrågorna och idén kommer från jämlikhetsstiftelsen Make Equals material Killmiddag.

Samtalet sker i samband med utställningen Memberment av Cecilia Jansson och Geoff rey Chadsey.

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande.

Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. 

» Mer info här «

Nöje | Angelägna samtal på Örebro Konsthall
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login