Airbnb, balkonggrillning och varmt inne

Av den 18 maj, 2018

Airbnb, balkonggrillning och varmt inne – detta gäller i hyresrätt på sommaren.

Får man röka på balkongen? Kan man grilla trots att man inte har balkongen högst upp? Hur varmt får det vara inomhus? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningens förbundsjurister Susanna Skogsberg och Johan Mirtorp svarar på några av de vanligaste frågorna.

Studsmattor och pooler
En vanlig fråga är om det är tillåtet att sätta upp en studsmatta eller pool som hyresgäst.

Du får inte ställa upp en studsmatta eller en pool på fastighetsägarens mark utan tillstånd. Har du en egen uteplats som du själv sköter kan du däremot sätta upp en pool eller studsmatta där. I hyran ingår rätten att utnyttja gemensamma lekplatser, gräsmattor med mera. Men där får man alltså inte sätta upp studsmattor, pooler och liknande utan fastighetsägarens tillstånd, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

En del värdar skriver dessutom in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att sätta upp studsmattor eller pooler. Som skäl för detta anges vanligen att värden inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig om något skulle inträffa.

Risken för att hyresvärden skulle bli skadeståndsansvarig om något händer är liten. Hyresvärden är bara ansvarig för själva lägenheten och de gemensamma utrymmena – inte egendom som tillhör hyresgästerna. Det är alltså den som äger och har satt upp studsmattan, eller vad det nu är fråga om, som kan bli ansvarig, säger Susanna Skogsberg.

Om värden inte vill gå med på att hyresgästerna sätter upp exempelvis en studsmatta på den gemensamma gården kan det därför vara läge att ta upp en diskussion med värden. Informera om att risken att bli skadeståndsansvarig är mycket liten.

– Om man dessutom förklarar hur studsmattan eller poolen ska användas, vilken skyddsutrustning som finns, och att någon vuxen alltid kommer att finnas på plats och övervaka kanske värden går med på att ni sätter upp en studsmatta i området, säger Susanna Skogsberg.

Grilla
I hyreslagen finns inga särskilda bestämmelser om grillning. Där står att man inte får utsätta grannar och omgivning för störningar och grillar man på ett sätt så att omgivningen inte störs är det alltså okej. Naturligtvis gäller även det omvända; det är inte okej att grilla så att det osar förfärligt på grannarna.

– Det gäller – som med allt annat – att använda sitt goda omdöme och ta hänsyn till omgivningen. Den som stör sina grannar allvarligt kan bli av med hyresavtalet, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Ibland finns det ordningsregler som säger att det är förbjudet att grilla – oavsett om det stör grannarna eller ej. Ordningsreglerna är alltså i detta fall strängare än lagen.

Men så länge man följer lagen, det vill säga grillar med omdöme och utan att någon störs kan egentligen inte så mycket hända. Man kan knappast bli av med kontraktet, säger Johan Mirtorp. Men vi uppmanar naturligtvis inte någon att bryta mot ordningsreglerna. Ta i stället en diskussion med hyresvärden och gör denne uppmärksam på vad som faktiskt gäller så kanske ordningsreglerna kan anpassas efter det. Kanske kan man istället komma med tips på hur man kan grilla för att undvika konflikter? Ett exempel är att använda elgrill för att undvika os, något som också brandmyndigheten uppmanar till för att minska brandrisken.

Rökning på uteplats/balkong
Det är tillåtet att röka inomhus och på uteplatsen/balkongen i de flesta lägenheter. Undantaget är om man till exempel bor i ett hus anpassat för allergiker och har ett villkor i hyresavtalet att man inte får röka.

Men även om det är tillåtet att röka ska man visa hänsyn till sina grannar. Man får inte störa sina grannar och rökning kan vara störande.

På sommaren vill många sitta på uteplatsen/balkongen och njuta av vädret. Då kan det vara lämpligt att ta extra hänsyn om man röker ute. Det är alltid bra att prata med sina grannar och ta reda på om de störs av rökningen, säger Johan Mirtorp.

Skador vid bollspel och andra lekar
Om till exempel ett fönster går sönder efter en sned fotbollsspark är det oftast fotbollspelaren som får ersätta hyresvärden för kostnaden för reparationen. Detsamma gäller förstås för andra typer av lekar eller sportutövande.

– Om det är fråga om en ren olyckshändelse och om fotbollsspelaren gjort allt den kan för att undvika skador, kan hyresvärden få stå för kostnaden, säger Susanna Skogsberg. Men i de allra flesta fall får den som har orsakat förstörelsen också ta ansvaret.

Varmt inne
Det ska, i de flesta fall, inte vara mer än 24 grader varmt inomhus. Är det varmare än så talar man om att det kan vara en ”olägenhet för människors hälsa”. Då kan kommunens miljökontor ingripa och tvinga fastighetsägaren att göra något åt problemet. Men det finns undantag. Om det till exempel är fråga om en kortvarig värmebölja på sommaren kan man få acceptera att det är upp till 28 grader varmt inomhus.

I vissa fall kan lägenheten vara placerad så att den blir väldigt varm under sommaren, till exempel om alla rum vetter mot söder.

Då kan du begära att värden åtgärdar problemen, säger Susanna Skogsberg. Värden avgör själv hur den vill åtgärda problemen. Men det kan till exempel handla om att installera markiser, sätta upp solskyddsfilm eller någon annan lämplig åtgärd.

Vill inte värden göra något åt problemen kan man kontakta kommunens miljökontor, som kan förelägga hyresvärden att vidta åtgärder om de bedömer att problemen innebär ”olägenhet för människors hälsa”.

Semesterbyte av bostad och Airbnb
Det händer att hyresgäster ”lånbyter” bostad med någon annan under semestern. Det finns särskilda webbplatser för förmedling av sådana kontakter. Det har också blivit alltmer vanligt att hyra ut ett rum eller hela lägenheten via webbtjänsten Airbnb.

Du kan inte lånbyta din lägenhet utan hyresvärdens tillstånd.

Även om det inte är några pengar inblandade är det rent juridiskt fråga om en andrahandsuthyrning. Den som tillfälligtvis bor i lägenheten använder den ju ”självständigt”, vilket i praktiken innebär man bor där själv – inte tillsammans med den som hyr ut. Då är det fråga om en andrahandsuthyrning och för det krävs hyresvärdens tillstånd, säger Johan Mirtorp.

Det samma gäller Airbnb om du hyr ut lägenheten och själv vistas på annat håll. Då måste du ha hyresvärdens tillstånd.

Skulle inte hyresvärden ge tillstånd kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att försöka få tillstånd. Det omintetgör i praktiken oftast ”semesterbytet/uthyrningen” eftersom prövningen kan dra ut på tiden. Det är dessutom mycket tveksamt om nämnden skulle godkänna en sådan andrahandsuthyrning.

Om hyresgästen skulle ”lånbyta”/hyra ut lägenhet utan att begära hyresvärdens tillstånd, kan hyresvärden säga upp hyresgästen. Det troliga är ändå att hyresgästen skulle få bo kvar om det blev en prövning av uppsägningen. Åtminstone om det är fråga om något enstaka tillfälle, säger Johan Mirtorp.

Många hyr ut ett rum via Airbnb, samtidigt som man själv bor kvar i lägenheten. Då är det fråga om att ha inneboende och det får man ha utan att fråga hyresvärden om lov. Det får självklart inte störa grannarna eller hyresvärden och heller inte vara så omfattande att det kan betraktas som näringsverksamhet.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login