95 miljoner kronor i stöd till länets kulturliv

Av den 17 mars, 2017

Stadra teater, Opera på skäret, länets kulturinstitutioner och The Non Existent Center, det är några föreningar och institutioner som får del av de 95 miljoner kronor som nämnden för regional tillväxt delar ut till länets kulturliv i år.

Varje år ger Region Örebro län stöd till länets kulturella verksamheter i enlighet med en samverkansmodell som bygger på den regionala kulturplanen. I år är det regionala stödet på 56,8 miljoner kronor. Utöver det fördelas också 38,4 miljoner kronor från staten.

Viktigt och uppskattat arbete

Det är alltid roligt att kunna stötta kulturlivet i Örebro län ekonomiskt eftersom vi vet vilket oerhört viktigt och uppskattat arbete de gör. Extra bra känns det i år när vi kunnat räkna upp det regionala bidragen med 2,1 procent, och det statliga med 1,1 procent, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

En av verksamheterna som får ekonomiskt stöd i år är konstgruppen The Non Existent Center som utgår från Ställbergs gruva. I gruppen ingår elva personer med bakgrund inom bland annat konstproduktion, musik, socialpsykologi, design och koreografi. Totalt tilldelas de 1,3 miljoner kronor, varav 1 miljon kommer från det statliga kulturrådet.

Ökat stöd till kulturkonsulenter
Bland de större institutioner i länet som får bidrag finns såväl Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro som Örebro läns museum. Bland övriga mottagare finns bland andra Stadra teater, Opera på Skäret, Skoindustrimuseet i Kumla och Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga.

Vi ökar i år bidraget till länets kulturkonsulenter. De arbetar med att främja tillgången på kultur, främst riktat mot barn och unga. Med den satsning vi gör hoppas vi att fler unga kommer kunna ta del av kultur i form av bland annat dans, sång och teater, säger Irén Lejegren.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login