6 av 10 svenskar gör något för ett mer hållbart resande

Av den 21 februari, 2020

Resebranschen är under ständig förändring, och just nu pågår ett större skifte mot ett mer hållbart resande. Allt fler svenska resenärer är uppmärksamma på hur de kan bidra till att utlandsresor blir mer hållbara. Det vanligaste är att stötta lokala näringsidkare, följt av att välja direktflyg och därmed minska bränsleförbrukning, enligt Tickets Sifoundersökning.

– Resebranschen står liksom många andra branscher inför stora utmaningar gällande att ställa om till ett långsiktigt hållbart resande. Att svenska resenärer är med i skiftet, både genom att påverka utbudet men också genom att tänka hållbarhet i alla aspekter av resan, är otroligt viktigt, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Nästan 6 av 10 svenskar (56 procent) gör något för att utlandsresandet ska bli miljömässigt hållbart. Av de som agerar på något sätt för ett mer hållbart resande uppger den största andelen att de stöttar lokalbefolkningen och lokala näringsidkare under resan, samt väljer direktflyg utan mellanlandningar.

Resenärer från storstadsregionerna är överrepresenterade när det gäller flertalet åtgärder för mer hållbart resande, framför allt när det gäller energisparande på hotellet samt att klimatkompensera hela eller delar av resan till resmålet. Boende i Stockholmsregionen är dessutom kraftigt överrepresenterade gällande att välja direktflyg utan mellanlandningar, vilket har sin naturliga förklaring i att dessa resenärer har betydligt större utbud direktflyg från Arlanda att välja bland än boende i många andra delar av Sverige.

Betydligt fler män (26 procent) än kvinnor (8 procent) uppger att de inte gör något för att utlandsresandet ska bli mer miljömässigt hållbart. När det gäller aktiviteter med djur väljer hela 32 procent av alla kvinnliga resenärer att avstå, medan motsvarande andel bland männen endast är 10 procent. Kvinnor är även betydligt bättre än män på att energispara. 32 procent av kvinnorna ser till att släcka lampor, stänga av AC:n och använda handdukar längre, jämfört med 8 procent bland männen.

Generellt sett, gör du något för att ditt utlandsresande ska bli mer miljömässigt hållbart?

  1. Stöttar lokalbefolkningen/lokala näringsidkare, 48 procent
  2. Väljer direktflyg utan mellanlandningar, 45 procent
  3. Energisparar på hotellet, 40 procent
  4. Avstår från alla aktiviteter med djur, 38 procent
  5. Väljer andra resesätt än flyg, till exempel tåg eller båt, 27 procent
  6. Väljer alternativa resmål, som inte lider av överturism, 17 procent
  7. Klimatkompenserar delar eller hela min resa till resmålet, 17 procent
  8. Minimerar packning, för att minimera bränsleförbrukning, 15 procent
  9. Väljer hållbarhetscertifierade hotell, 7 procent

Resa | 6 av 10 svenskar gör något för ett mer hållbart resande
Örebroguiden

Källa: Tickets Sifoundersökning, andel av de respondenter som har uppgett att de gör något för att utlandsresandet ska bli mer miljömässigt hållbart. Fler svar möjliga.

You must be logged in to post a comment Login