55 procent av svenska par anser att de har bättre relation än genomsnittet

Av den 10 december, 2019
Hellre få korta resor, än färre längre, visar ny undersökning

Över hälften av svenska par anser att de har en mer kärleksfull relation än genomsnittet i Sverige. Svenska par föredrar också fler helgresor framför färre långresor tillsammans, visar en ny undersökning kring relationer från Countryside Hotels.

55 procent av de svenska paren anser att ens nuvarande relation är mer kärleksfull än genomsnittet i Sverige. Och mest positiva är männen, där 61 procent anser sig ha en relation som är mer kärleksfull än andra svenska pars relationer.

”Det påminner om hur svenskar skattar sig själv bakom ratten i bilen, där ofta över 60 procent anser sig köra bättre än genomsnittet,” säger Anna Övergaard, marknadschef på Countryside Hotels. ”Samtidigt kan den positiva självbilden i det här fallet kanske få positiva följdeffekter där man uppskattar det man har och inte tänker att gräset är grönare på andra sidan.”

Hellre oftare än längre

Undersökningen visar också att svenska par föredrar att göra fler helgresor tillsammans än enstaka långresor. Hela 9 av 10, 90 procent av de svenska paren föredrar de kortare och mer frekventa resorna.

”Fler men kortare avbrott i vardagen verkar föredras av de svenska paren,” säger Anna Övergaard. ”Kanske spelar också klimatdebatten in, där allt fler väljer bort de långa resorna som ofta innebär flyg.”

Finns också brister

Men undersökningsresultatet visar inte bara på positiva hyllningar av den egna relationen. Var tredje svensk anser att ens partner är för oromantisk och 39 procent önskar att ens partner skulle investera mer tid i relationen. Vad vi uppfattar som brister i relationen skiljer sig också åt mellan könen. 34 procent av kvinnorna önskar också att deras partner skulle lyssna mer på dom, medan 28 procent av kvinnorna önskar att deras partner skulle ge dom mer komplimanger. För männen är det beröringen som saknas, där 42 procent önskar att deras partner skulle beröra dom mer.

”Det är ändå hoppfullt att många trots dessa tillkortakommanden ändå upplever sig ha en bättre relation än genomsnittet,” säger Anna Övergaard. ”Dessutom kämpar många av dessa par med att hålla ihop vardagen med barn och familj, och då är det tydligt att vissa områden brister.”

Resa | 55 procent av svenska par anser att de har bättre relation än genomsnittet
Örebroguiden

Källa Countryside
Undersökningen genomfördes under sommaren 2019 och besvarades av 750 svenskar i parrelationer.

You must be logged in to post a comment Login