2 av 3 svenskar sitter halva dagen eller mer – särskilt tydligt bland unga

Av den 9 juli, 2017

Svenskarna bör ägna sommaren åt att röra på sig – det framgår av resultatet från en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna, 64 procent av svenskarna uppger nämligen att de sitter halva dagen eller mer.

En tredjedel är stillasittande halva dagen och nära 6 procent av svenskarna uppger att de sitter ned nästan hela dagen, trenden är särskilt tydlig bland den yngre åldersgruppen.

ViktVäktarna har låtit Sifo ta reda på hur stillasittande svenska folket är, enligt undersökningen är nära två av tre svenskar stillasittande halva dagen eller mer. Var fjärde svensk sitter ned under 75% av dagen och 6 procent uppger att de sitter ned nästan hela dagen.

Det är framförallt de yngre som spenderar en stor del av det vakna dygnet stillasittandes. Nära tre av fyra i åldersgruppen 15-34 sitter halva dagen eller mer jämfört med 56 procent av de som är 56-79 år gamla. Var tredje person i den yngre målgruppen uppger att de sitter under tre fjärdedelar av sitt vakna dygn jämfört med 17 procent i den äldsta åldersgruppen.

– Att spendera en för stor del av dagen stillasittandes kan leda till hälsorisker, det är något vi måste ta på största allvar. Svenskarna behöver – oavsett ålder – bli bättre på att reflektera över sina motionsvanor. Utnyttja sommaren och ledigheten till att introducera två-tre små men konkreta åtgärder som bryter det stillasittande mönstret, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Från undersökningen

  • Är stillasittande nästan hela dagen – 6 %
  • Är stillasittande 75 procent av dagen – 25 %
  • Är stillasittande halva dagen – 33 %
  • Är stillasittande 25 procent av dagen – 27 %
  • Sitter nästan ingenting under dagen – 9 %
  • Är stillasittande halva dagen eller mer – 64 %
  • Är stillasittande halva dagen eller mer – (15-34 år) 71 %
  • Är stillasittande halva dagen eller mer – (56-79 år) 56 %

Träning & Hälsa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login