1 % av svenskarna är villiga att ge upp sitt resande

Av den 14 maj, 2019

I Resias årliga Resiabarometer som görs tillsammans med Kantar SIFO ställdes frågan vad svenskarna främst är villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan. Högst upp på listan med hela 41 % hamnade att återvinna i större utsträckning. Att sluta resa var det endast 1 % av svenskarna som svarade, 59 % menar dock att de är beredda att ändra sina resvanor.

– Att vi behöver ändra sättet vi reser på och göra fler medvetna val när vi reser är något svenskarna är eniga om. För oss på Resia är det en självklarhet att vara med och hjälpa till att guida våra kunder till val som känns bra i såväl magen som i hjärtat. Det kan handla om att hitta ett alternativt transportsätt, att flyga en mer hållbar rutt till destinationen eller att välja ett hotell som sparar på vatten genom att endast städa rummen om kunden efterfrågar det. Dessutom uppmanar vi gärna våra kunder att göra skillnad även på plats genom att till exempel ta en dag och plocka skräp på en strand i närheten, säger Lina Eklund, PR-specialist på Resia.

Svenskarna villiga att återvinna i större utsträckning
Undersökningsresultatet från Kantar SIFO visar att det svenskarna främst är villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan är att återvinna i större utsträckning.  Att äta mindre kött och att köpa mer närproducerat ligger också högt upp på listan. Längst ner på listan ligger alternativet att ge upp sitt resande helt, endast 1 % av svenskarna är villiga att sluta resa.  81 % av svenskarna menar dock att vi inte kan fortsätta resa som vi gjort tidigare. 

Fler kvinnor än män är beredda att ändra sina resvanor
62 % av Sveriges kvinnor är beredda att ändra sina resvanor för att minska sin klimatpåverkan. Bland männen är samma siffra 55 %. Ser man till de som svarat att de inte är villiga att ändra sina resvanor alls är siffran nästan dubbelt så hög hos männen som hos kvinnorna. Åldersmässigt är siffran högre hos de i den yngre gruppen. Minst villig att göra förändringar är man i den äldsta gruppen (56-79 år). 

Skillnader mellan kvinnor och män
Fler kvinnor än män är villiga att i ett första steg återvinna i större utsträckning. I frågan om att köpa mer närproducerat är det ungefär lika mellan könen. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som kan tänka sig att dra ner på sin köttkonsumtion.

Unga svenskar är villiga att ge upp köttet men väljer att inte köpa närproducerat
Delar man in svaren i olika åldersgrupper så ser topplistan relativt lika ut mellan de olika grupperna, med undantag för att köpa närproducerat och att äta kött i mindre utsträckning.  Svenska millennials (15 – 34 år) är betydligt mer villiga att minska sitt köttätande till förmån för klimatet jämfört med de äldre generationerna. Däremot är det färre unga som är villiga att köpa närproducerat än i övriga grupper. Generation X (35-55 år) är de som är mest positiva till detta. En förklaring kan självklart vara att detta är en kostnadsfråga. 

Den äldsta gruppen är minst villig att minska sin köttkonsumtion
Den äldre gruppen svenskar, de så kallade Babyboomers (56 -79 år), är de som är minst villiga att ge upp sitt köttätande. De har dock en betydligt högre siffra gällande återvinning.

5 % av svenskarna är inte villiga att göra någonting
Betydligt fler män än kvinnor menar att de inte är villiga att göra någonting för att minska sin klimatpåverkan. Geografiskt sett sticker smålänningarna ut där hela 10 % svarat att de inte är villiga att göra någonting. Jämför man storstäderna är siffran högst i Stockholm och lägst i Malmö. 

Det här är svenskarna främst villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan

  1. Återvinna
  2. Köpa närproducerat
  3. Äta mindre kött och mer vegetariskt/veganskt
  4. Lämna bilen hemma och åka kollektivt
  5. Välja alternativa transportsätt när man reser
  6. Annat
  7. Jag är inte villig att göra någonting
  8. Handla kläder på second hand
  9. Sluta resa

Resa | 1 % av svenskarna är villiga att ge upp sitt resande
Örebroguiden

Undersökningen gjordes tillsammans med Kantar SIFO i april 2019. Totalt genomfördes 1120 intervjuer på ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldern 15 till 79 år.

You must be logged in to post a comment Login