​Rondellverket ”Turbin” i Lindesberg nu klar för invigning

Av den 24 juni, 2020

”Turbin” – en konstnärlig gestaltning och ett industriminne signerat Thomas Rydén i södra rondellen i Lindesberg – är nu klar för officiell invigning. På grund av corona-restriktionerna kommer invigningen att ske i mindre skala, meddelar Linde energi AB som skänker rondellverket till Lindesbergs kommun.

Fredag 26 Juni 2020 invigs Turbin som kan beskådas vid Södra Rondellen i Lindesberg.

Vid invigningen deltar Jens Isemo (vd på Linde energi) som kommer att tala om bakgrunden till ”Turbin” och Linde energis roll i utvecklingen av Bergslagen; Thomas Rydén (konstnär) om den konstnärliga gestaltningen, Göran Karlsson (Lindesbergs Hembygdsförening) om bygdens och Lindesbergs påverkan på elektrifieringen av industrin samt Sture Åtterås (styrelseordförande Linde Maskiner) som kommer att prata om elektrifieringens betydelse för Linde Maskiner.

”Turbin” är ett konstverk som konstnären Thomas Rydén skissat fram på uppdrag av Linde energi. Linde energi skänker i sin tur verket och industriminnet till Lindesbergs kommun. Turbinen som utgör grunden i konstverket (bilden) har suttit i Blankafors kraftstation, i Svartälven, väster om Nora och tjänstgjorde i över 100 år innan den pensionerades år 2017. Rondellen och en intilliggande informationsplats kommer dessutom att bära inslag av gruvindustrin med malmstycken från ett antal gruvor i Linde bergslag, däribland Stripa gruva, Siggeboda silvergruvor och Håkansboda koppargruvor.

…………….

TURBIN – historien om elektrifieringen av Bergslagen

Från informationsskylt som kommer att placeras i anslutning till rondellverket

”Vattenkraftens betydelse för Bergslagen är påtaglig på flera håll i regionen och inte minst i bygden kring Lindesberg. De historiska vingslagen följer dig var du än går.

I århundraden har vattenkraften varit en förutsättning för bergsbruk och järnframställning. Medan kolmilor i skogarna gav bränsle till masugnarna och kalk från kalkbrotten användes för att rena järnet, så bidrog vattenhjulen i forsarna till att driva gruvornas pumpar och hissar. Samtidigt hämtade hyttorna kraft till hammare och blåsbälgar i de virvlande vattenströmmarna.

Dock skulle det dröja fram till år 1893 innan det gick att utvinna elektrisk energi ur vattenflödena. Uppfinnaren och elkraftteknikern Jonas Wenström från Hällefors, grundare av ASEA (dagens ABB) och ägare av patent på en egen strömgenerator, lyckades då tillsammans med kollegan Ernst Danielson bygga världens första kommersiella trefas- överföring mellan Hällsjöns vattenkraftverk och gruvorna i Grängesberg. Elektrifieringen av industrin var ett faktum.

Lindesberg har faktiskt satt större prägel på Sveriges vattenkraft än vad du kanske känner till. Inte minst genom dessa tre herrar: Byggmästaren Erik Jansson konstruerade på 1860-talet en stor mängd kraftverksdammar och kvarnar, bland annat en ny kvarn vid Dalkarlshyttan. Hans svärson, ingenjören Gustaf Uhr, gjorde på 1890-talet de tekniska beräkningarna inför bygget av vattenkraftverket Olidan i Trollhätte kanal – startskottet för det som idag är statliga Vattenfall. Byggmästaren John Andersson, som även han lärde sig yrket hos Erik Jansson, ritade totalt 21 kraftstationer men också många andra byggnadsverk, exempelvis Sundsbron som syns om du vrider blicken åt vänster.

Turbinen framför dig har suttit i Blankafors kraftstation, i Svartälven, väster om Nora och tjänstgjorde i över 100 år innan den pensionerades år 2017.

Det betyder att turbinen är ungefär jämnårig med Linde energi, som elektrifierat bygden kring Lindesberg sedan år 1914, då Ringaby kraftstation invigdes. Sedan dess har Linde energi utökat sin elproduktion med vattenkraftstationer i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg och Oppboga.

Här i den södra rondellen ser du även fler lokala inslag. Kalkstenarna från Larsbo kalkbrott är satta i ett spiralmönster som spelar mot turbinens vackert vridna skovlar. Stensättningen symboliserar såväl vattnets virvlar som solens energi. Liknande spiralmönster finns på bildstenar från järnåldern, bland annat på Gotland.

När du läser detta står du på malmstycken från följande gruvor i Linde bergslag: Siggebohyttgruvan, Hällagruvan, Siggeboda silvergruvor, Lejagruvan, Svartbergsgruvorna, Storgruvan, Gullblanka, Glittra, Stripa, Ingelsgruvorna, Stråssa, Blanka, Håkansboda koppargruvor, Bäckegruvan och Guldsmedshytte silver- och blygruva.

TURBIN är både en konstnärlig gestaltning av Thomas Rydén och ett industriminne. En gåva från Linde Energi till Lindesbergs kommun år 2020.”

Kultur | 

You must be logged in to post a comment Login