​Rolf Karlssons fotoprojekt har blivit bildbok

Av den 28 november, 2019

”Miljöer du känner – men kanske inte sett” är namnet på ett fotoprojekt som Rolf Karlsson började arbeta med 2010. Nu har bilderna samlats i en bildbok med samma namn som finns att köpa på Blombergska Bokhandeln i Lindesberg,

Tanken med fotoprojektet ”Miljöer du känner – men kanske inte sett” var att lyfta fram detaljer, hantverksmässiga och arkitektoniska, i staden Lindesberg.

Detaljer och vyer som man kanske inte ger sig tid att se om man inte stannar till och höjer blicken en aning.

Några av byggnaderna är av mer funktionell karaktär och har utformats efter sin tids tradition. En del byggnader har blivit föremål för gatans konstnärer med sin graffitti.

De flesta bilderna är skapade med parallelförflyttad kamera, där flera rätvinkliga exponeringar monterats samman till en bild. Detta till skillnad mot vanligt panorama där kameran står stilla och vrids runt sitt eget centrum. Rolf Karlssons bilder består av upp till 14 delexponeringar, manuellt och tidskrävande sammanfogade i bildediteringsprogram, dock utan krav på perfektion.

”Det får vara min kreativa frihet”, förklarar Rolf Karlsson i boken: ”Jag har valt att rensa bort bakgrunden för att ge betraktaren en ostörd upplevelse av respektive objekt”.

Originalbilderna har reproducerats som Digigraphier i begränsad upplaga om maximalt fem signerade och präglade exemplar av varje motiv, de är utskrivna på 310 gr akvarellpapper. I boken återges bilderna på obestruket 140 gr papper.

Kultur | ​Rolf Karlssons fotoprojekt har blivit bildbok
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login