​Lindesbergs Hembygdsförening Adventskaffe och program för 2020

Av den 25 november, 2019

Söndag 1 december (första advent) kl 13:00-16:00 avslutar Lindesbergs Hembygdsförening programåret 2019 med adventskaffe i Blombergska gården, Kungsgatan 48. Samtidig presenterar föreningen programåret 2020 och börjar försäljningen av Modellbyggarnas kalender 2020.

Adventskaffe – Söndag 1:a Advent 1 December

Blombergska Gården
Kungsgatan 14
Kl 13.00 – 16.00
Kaffeservering, Lotteri
Körsång cirka kl. 13.30

——————–

Program våren 2020:

Onsdag 15 januari kl 19:00: De nya stadgarna och gamla skolsånger med Anders Grimborger. Biblioteket.

Söndag 26 januari kl 16:00: Årsmöte med underhållning och kaffeservering: ”En trappa ned och så in: på span mot några hyllor i Lindesbergs historiska arkiv”. Arne Johnsson berättar. Kristinakyrkan Lindesberg.

Lördag-söndag 1-2 februari kl 10:00-16:00: Vinterspår: Öppet hus i Blombergska gården Kungsgatan 48, Lindesberg.

Onsdag 18 mars kl 19:00: Kronobruket i Guldsmedshyttan. Johnny Olsson. Biblioteket. Inträde 40 kr

Onsdag 22 april kl 19:00: Bergslagen – den centrala utmarken. Arkeolog Catarina Karlsson. Biblioteket. Inträde 40 kr.

Onsdag 27 maj kl 18:00: Guidning på Norra kyrkogården. Göran Karlsson. Avgift 40 kr.

Onsdag 10 juni kl 18:00: Se Lindesbergs offentliga konstverk per cykel. Gunilla Åkerlind. Samling vid Pumphuset. Avgift 40 kr

Program sommaren 2020:

Öppet hus i Munkhyttan kl 13.00 -16.00, följande söndagar 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8

Program hösten 2020:

Onsdag 5 augusti kl 18:00: Den vikingatida bosättningen vid Råsvalen. Martin Edlund. Samåkning från Blombergska gården 17.30. Avgift 40 kr.

Onsdag 9 september kl 18:00: Det underbara skåpet i Spannarboda. Thomas Lundqvist. Samåkning från Blombergska gården 17.30. Inträde 100 kr.

Onsdag 7 oktober kl 19:00: Rysslägret i Krampen. Barbro och Yngve Gunnarsson. Biblioteket. Inträde 40 kr.

Onsdag 11 november kl 19:00: Parker och trädgårdar i Lindesberg. Cicki Eriksson berättar och visar bilder. Biblioteket. Inträde 40 kr.

Söndag 29 november kl 13:00-16:00: Adventskaffe med julsånger, kaffe och lotteri. Blombergska gården.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. Detta meddelas på hemsidan www.hembygd.se/linde samt I Blombergska gårdens skyltfönster. Programpunkterna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Lindesbergs kommun.

Om Lindesbergs Hembygdsförening

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I föreningens lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger modellbyggarna en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Lindesbergs Hembygdsförening vill:

  • befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner inom Lindesberg med omnejd;
  • aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering;
  • dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid;
  • samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling;
  • organisera aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Medlemsavgift i Lindesbergs Hembygdsförening 2020:
Enskild 150 kr. Familj 200 kr. Bankgiro: 398-6445. Swish: 123 671 83 65. OBS! Glöm ej namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress på talongen. Som medlem kommer du/ni att antecknas med namn, adress telefon och eventuell e-postadress i föreningens medlemsregister. Registret används uteslutande för kommunikation i föreningsfrågor.

Kultur & Musik | ​Lindesbergs Hembygdsförening Adventskaffe och program för 2020
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login