​Kulturarvet Brunnskaret i Lindesberg nu på ny plats i Flugparken

Av den 5 juli, 2020

”Nu är fontänen i Flugparken igång och därmed är parken klar! Välkommen att hänga i Flugparken i sommar!”, meddelar Lindesbergs kommun på sin Facebook-sida. Därmed har också kulturarvet Brunnskaret fått ny plats i Flugparken – nu som inslag i parkens ”vattenspel”.

Flugparken i Lindesberg som den såg ut tidigare,

Lindesbergs kommun utlyste 2017 en arkitekttävling för ombyggnation av Flugparken. En medborgardialog genomfördes innan arkitekttävlingen utlystes, där gestaltningskrav och önskemål togs in som krav i tävlingsbeskrivningen. Ett vinnande alternativ röstades fram av en jury och genomförandet av ombyggnationen budgeterades.

Brunnskaret i Flugparken. Foto: Hans Boström (lindebilder.se)

Det vinnande arkitektförslaget väckte genast reaktioner och frågor om att flytta Modin-Hülphers konstverk Brunnskaret från Linde Fornminnes- och Hembygdsförening, Lindesbergs Konstförening och Lindesbergs Rotaryklubb (som tillsammans med Wicanderska fonden och flera privatpersoner initierade och finansierade Brunnskaret på 1950-talet).

Tillväxtutskottet beslöt då att se över möjligheten att hitta en bra lösning var fontänen skulle kunna stå i Flugparken – alternativt hitta en annan central plats där den skulle kunna placeras.

Brunnskaret är allt sedan installationen i november 1956 centralpunkten i Flugparken och ett kulturarv som utformades av skulptören Inger Modin-Hülphers (bilden). Det som gör konstverket unikt är dess reliefer med motiv från lokala sägner. Här skildras diverse märkvärdigheter som Brudstenen, Stöttestenen och Lindåsa häll. Även Bergslagstrollet, Strömkarlen och andra väsen från folktron finns med liksom miljöer från Dalkarlshyttan och andra orter i Bergslagen.

Konstverket utformades av skulptören Inger Modin-Hülphers (1905-1956) till minne av sin hembygd. Hon var dotter till en av stadens mest kända präster, Carl Victor Modin som var kyrkoherde i Lindesberg från 1888 och till sin död 1911.

Från medborgardialog till slutlig placering i Flugparken
Februari 2017: Lindesbergs kommun bjuder in till medborgardialog om Flugparken
Under 2018 planeras en ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg. För att ta del av kommuninvånarnas tankar kring parken – både historiskt, i nuläget och inför framtiden – genomförs en medborgardialog i februari.

Juli 2017: Lindesbergs kommun utlyser arkitekttävling om Flugparken
I våras genomförde Lindesbergs kommun en medborgardialog inför en ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg. Nu utlyser kommunen en arkitekttävling om parken med tre politiker i juryn – Kristine Andersson (S), Daniel Andersson (S) och Inger Griberg (MP) – som ska fatta beslut om vilka tre företag som ska erbjudas att ta fram förslag och vilket förslag som ska genomföras.

April 2018: Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
Oersättligt kulturarv hotas i LindesbergLinde Fornminnes- och Hembygdsförening befarar att några politiker eller tjänstemän – förmodligen av ren okunskap – bestämt sig för att riva bort Modin-Hülphers konstverk Brunnskaret i Flugparken. ”Detta är ett av Lindesbergs mest karaktäristiska konstverk i offentlig miljö, men varken arkitektbyrån eller Lindesbergs kommun verkar inse dess värde”, skriver föreningen i en skrivelse till kommunen.

April 2018: Fler frågor och svar om Brunnskaret i Flugparken
Det vinnande förslaget till ombyggnad av Flugparken i Lindesberg har väckt både reaktioner och frågor när det gäller konstverket Brunnskaret – nu senast från Lindesbergs Konstförening och Lindesbergs Rotaryklubb. Förslaget kommer att tas upp på tillväxtutskottets möte på onsdag (11 april).

April 2018: Tillväxtutskottet ser över alternativ för Brunnskaret
”Juryns arbete är nu avslutat och därmed har tillväxtutskottet frågan”, meddelar kommunalrådet Irja Gustavsson (S) efter onsdagens möte i tillväxtutskottet där bland annat frågan om Flugparken togs upp.

September 2018: Turerna om Flugparkens ombyggnad går vidare
Först protesterna mot att flytta Brunnskaret och nu ett önskemål från en verksamhetsutövare att utöka sin verksamhet i området. Därför vill tjänstemännen i Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen ha ett politiskt beslut om hur ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg ska hanteras.

November 2018: Linde Fornminnes- och Hembygdsförening skriver brev om Brunnskaret i Flugparken
Eftersom utredningen om den framtida Flugparken dröjer och verkar ske i största hemlighet har Linde Fornminnes- och Hembygdsförening skrivit ett brev till Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen med ett uttalande: ”Föreningen kan tänka sig att Brunnskaret flyttas inom Flugparken – men bara under vissa förutsättningar”.

Januari 2019: Brunnskaret blir kvar i Flugparken som börjar byggas om i vår
Inger Modin-Hülphers konstverk – det så kallade Brunnskaret – kommer att bli kvar i Flugparken i Lindesberg som börjar byggas om i vår. Den bruna reliefstenen är inplanerad i den del som betecknas med ”vattenspel” i det vinnande arkitektförslaget, meddelar Arne Tschentscher – stadsträdgårdsmästare på Samhällsbyggnad Bergslagen.

April 2019: Ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg senareläggs
Ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg senareläggs – från planerad byggstart i april/maj till månadsskiftet augusti/september, enligt beslut i Tillväxtutskottet. Något som däremot kommer märkas redan nu, är att almarna i Flugparken behöver avverkas redan under våren/försommaren.

Kultur | ​Kulturarvet Brunnskaret i Lindesberg nu på ny plats i Flugparken
Örebroguiden

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login