​Inbjudan till samtal om samtidskonsten i Örebro län

Av den 14 december, 2019

Vad kan göras för att ta tillvara på och utveckla konstområdet i Örebro län? Och för att nå detta – hur kan vi samverka mellan olika fält och områden? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under våren 2020 kring samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län.

Under våren 2020 bjuder Statens Konstråd och Region Örebro län in till en process som består av tre samtalstillfällen och gemensamt nätverksbyggande kring samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län.

”Vi bjuder in dig som är regional eller kommunal politiker, tjänsteperson eller är representant för en konstverksamhet i länet. Med konstverksamhet menar vi såväl kommunala som fria aktörer, organisationer och institutioner samt andra intresserade. Vi reflekterar tillsammans kring konstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län och landet i stort. Vilka är de mest angelägna frågorna för samtidskonstens regionala utveckling?”, skriver Statens Konstråd och Region Örebro län i inbjudan.

Frågor på agendan:

  • Hur ser samtidskonstens förutsättningar ut i länet?
  • Vad kan vi göra för att ta tillvara på och utveckla konstområdet i Örebro län?
  • Hur kan konsten vara en del i ett såväl lokalt som regionalt utvecklingsarbete?
  • Hur kan konsten vara en del i samhällsutvecklingen?
  • Hur kan vi samverka mellan olika fält och områden?
  • Hur kan staten och länet samverka för att stärka samtidskonsten?

Statens Konstråd har tagit initiativ till detta samarbete inom ramen för uppdraget om främjandet av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Örebro län gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen och utvecklingsmålet att arbeta för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form.

Vårens samtalsserie i Örebro län:

  • 11 februari, kl 10–15, Församlingshemmet, Nora
  • 10 mars, kl 10–15, Kulturhuset, Sjöängen, Askersund
  • 22 april, kl 10–15, Kungsteatern, Karlskoga

Region Örebro läns områdeschef för Kultur och ideell sektor, Katarina Strömgren Sandh och regionpolitiker Torbjörn Ahlin, Monika Aune och Eva-Lena Jansson deltar på träffarna. Samtalsserien har förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Örebro konsthall, Konstfrämjandet Bergslagen, Ställbergs gruva/The non existent Center, Kultur och ideell sektor på Region Örebro län och Statens konstråd. Samtalet kommer att ledas av Kajsa Balkfors och Jesper Hök, konsulter med många års erfarenheter inom medskapande ledarskap.

Anmäl dig till samtalsserien senast 3 februari » https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=2d8c3a2e-f318-406c-8274-e6c560c615b0&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Kultur | ​Inbjudan till samtal om samtidskonsten i Örebro län
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login