​”Hälsa på”-ett dans-och hälsoprojekt på äldreboenden i Örebro län

Av den 8 oktober, 2020

”Hälsa på” är ett dansprojekt med Kazue Ikeda (Lindesberg) och Toby Gunn (Örebro) som besöker äldreboenden i Örebro län. De framför en kort dansföreställning för att underhålla och motivera de äldre (och personalen) att göra egna lätta dansrörelser. ”Alla ska inkluderas i det här projektet – med musik, sång och dans – och varje session avslutas tillsammans med fika och konversation”.

Toby Gunn och Kazue Ikeda vid sitt besök på äldreboendet Ekgården i Lindesbergs kommun.

”På grund av pandemin kan vi inte besöka äldreboenden som var planerat. Därför besöker vi några äldreboenden bara en gång och framför en kort dansföreställning och några övningar för de äldre utomhus i år”, förklarar Kazue Ikeda som hoppas få besöka dem flera gånger mer på riktig sätt nästa år.

I september besöktes tre äldreboenden i Lindesbergs kommun (Källgården, Sollinden och Ekgården) och inom kort kommer ytterligare tre (Ågården, Tallåsen och Grönboda) att besökas (när vädret så tillåter för utomhusträff).

”Dans utvecklar balansen mellan kropp, känslor och själ”
”Hälsa på!” är ett regionalt dansprojekt med Kazue Ikeda och Toby Gunn som genomförs med stöd av Region Örebro län/Kultur och ideell sektor, Dans i Örebro län, Örebro kommun, Askersunds kommun och Lindesberg kommun.

Projektets syfte är att öppna äldre människors sinnen, frigöra deras kroppar och dess rörlighet. Kazue och Toby vill inspirera, ge dem glädje, lust att dansa och utrycka sig med rörelser. Så skapas förutsättningen för alla att mötas och vara en del av gruppen. Övningarna kan lätt anpassas efter personliga behov – aktivt stöd eller övningar sittandes på stolar eller annat.

”Dans är en aktiverande konstform som bygger på naturliga rörelser, ofta rytmisk och till musik. En fin väg att aktivt koordinera sin kropp och sina kroppsrörelser. Men även psykologiskt och emotionellt främjar dans självförtroendet och känslobalansen. Dans utvecklar således balansen mellan kropp, känslor och själ”, förklarar Kazue Ikeda och Toby Gunn i sin projektbeskrivning.

På äldreboenden finns det många människor som inte har regelbunden social kontakt eller aktiviteter de kan delta i. Några har sjukdomar och svårigheter att röra sig själva eller har tappat lusten att göra det. ”Hälsa på!” erbjuder äldre människor ett möte med sig själv och varandra genom dans – en möjlighet att öppna sig, uppleva något nytt och ge lite liv och glädje.

Kultur och hälsa – en del av regionala kulturplanen
I den regionala kulturplanen för Örebro län 2020–2023 (Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med kultur som kraft) ingår att arbeta med kultur och hälsa genom att 1) stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och kulturområdet i länet; 2) inspirera aktörer och organisationer (inom såväl kultur- som hälsoområdet) till hälsofrämjande arbete genom kultur; 3) bidra med lärande om kulturens betydelse för människors hälsa och aktuell forskning inom kultur- och hälsoområdet; 4) verka för implementering av kultur i verksamheter inom vård/omsorg/folkhälsa.

Kultur | ​”Hälsa på”- ett dans-och hälsoprojekt på äldreboenden i Örebro län
Örebroguiden

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login